E: Continuous Delivery and DevOps (1/2 day)

Omschrijving

Een Agile (b.v. scrum) team levert een potentieel uitleverbaar product increment op aan het einde van een sprint. Maar dit increment gaat pas echt baten opleveren als het in productie is genomen. Daarvoor moet het de ‘last mile’ doorlopen. Met andere woorden vanaf het ontwikkelteam naar productie. Hiervoor moet het increment twee stappen doorlopen namelijk Continuous Integration en vervolgens Continuous Delivery. De organisatievorm die daarbij hoort wordt ook wel aangeduid als DevOps en is als term in 2009 in België ontstaan.

Doelstelling

In deze training leer je de processen kennen die ervoor zorgen dat een increment (zoveel mogelijk geautomatiseerd) getest en in productie genomen wordt. Je krijgt een overzicht van tools en hoe je deze in samenhang kunt toepassen. Daarnaast leer je de omgeving kennen waarbinnen dit het beste tot zijn recht komt.

Doelgroep

Iedereen die uit een meer traditionele ontwikkelomgeving komt en wil weten hoe je na een eerste versnelling met behulp van agile ontwikkelen, je daarna ook software versneld naar productie kunt brengen. Dit met dezelfde of zelfs met een hogere kwaliteit. Als je geen eerdere Agile training hebt gehad kun je beter eerst de Agile/Scrum Foundation (module A) volgen voor deze training.

Inhoud van de training

In het eerste deel van deze module gaan we eerst in op de volgende onderwerpen:

 • Wat is het belang van IT in een organisatie?

 • Hoe zat dat ook al weer met Agile en DevOps?

 • Hoe heb je het nu georganiseerd?

 • Wat is Systeem Integratie en Continuous Integration?

 • Hoe organiseren we Continuous Integration?

In het tweede deel van deze module gaan we in op de volgende vragen:

 • Wat is dat nou, DevOps?

 • Wat zijn kenmerken en wat is de historie ervan?

 • Wat is de relatie DevOps en Cloud Computing?

 • Welke cultuurverandering krijg je door DevOps?

 • Hoe organiseer je DevOps?

 • Hoe creëer je een Continuous Delivery omgeving en ketens?

 • Wat zijn versterkende trends, microservices en containers?

 • Hoe staat het met DevOps en veerbare IT?

Voor het hele overzicht van alle modules en bijbehorende leerdoelen (in het Engels) klik hier.