G: Schalen, Transitie en Volwassenheid (1/2 dag)

Omschrijving

Op het moment dat je met meer dan één team Agile (of niet) begint te werken praat je over het opschalen. Dat vraagt om enige vorm van coördinatie tussen teams, en daar draait het bij alle manieren van opschalen om zoals SAFe, LeSS, Nexus, enz. In deze module gaan we in op de basisprincipes van schalen (zowel opschalen als afschalen). Daarnaast kijken we naar transitie, hoe kom je van A naar verder (ook wel transformatie of 'implementeren' genoemd) en als laatste in deze module naar volwassenheid, als je daar van zou kunnen spreken.

Doelstelling

Deze training leert je de basisproblemen bij opschalen en transitie te herkennen en passende maatregelen te nemen. Daarbij kijken we naar meerdere methodes en voorbeelden van organisaties die succesvol hun agile initiatieven hebben opgeschaald en welke maatregelen zij hebben genomen.

Doelgroep

Iedereen die wil weten hoe je in een grotere organisatie (meer dan een paar teams) kunt opschalen door de grondoorzaken aan te pakken en niet een nieuwe bureaucratie te introduceren. En natuurlijk ook hoe je een transitie in een organisatie vorm geeft en hoe je kunt bepalen waar je staat ten opzichte van anderen organisaties. Als je geen eerdere Agile training hebt gehad kun je beter eerst de Agile/Scrum Foundation (module A) volgen voor deze training.

Inhoud van de training

In het eerste deel van deze module gaan we eerst in op de volgende onderwerpen:

 • Waarom opschalen of juist afschalen?

 • Wat is de basis voor opschalen?

 • Op welke manieren kun je opschalen?

 • Vier manieren daarvan uitgelicht: Scrum of scrums, SAFe, LeSS en …

 • Casus: Spotify, en hoe zij omgaan met opschalen

In het tweede deel van deze module gaan we in op de volgende vragen:

 • Welke transitie is nodig om Agile te worden?

 • Welke problemen kom je daarbij tegen?

 • Welke veranderaanpak kun je hanteren en wat zijn voorbeelden?

 • Welke principes kun je daarbij hanteren?

 • Hoe zie je volwassenheid op organisatieniveau?

 • Welke volwassenheid zie je bij teams?

Voor het hele overzicht van alle modules en bijbehorende leerdoelen (in het Engels) klik hier.